Vaccinatie en anesthesie

Er zijn een aantal redenen waarom het beter is een zeker tijdsinterval te hanteren tussen het tijdstip van vaccinatie en de geplande operatiedatum:

  • Stress, anesthesie en chirurgie kunnen gepaard gaan met een vermindering van de afweermechanismen en daarmee de vaccinatierespons beïnvloeden.
  • Het optreden van eventuele per – of postoperatieve complicaties kunnen verwarring geven met mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie.
  • Het is voor de patient prettiger als hij/zij geen anesthesie en operatie moet ondergaan tijdens een periode waarin het zich door mogelijke vaccinatiebijwerkingen niet lekker voelt.

Daarom worden de volgende aanbevolen tijdsintervallen tussen een vaccinatie en anesthesie gehanteerd:

Tijdsinterval tussen vaccinatie en anesthesie

= 2 dagen

Tijdsinterval tussen vaccinatie en anesthesie

= 2 weken

D(K)TP

(difterie, kinkhoest, tetanus, polio)

BMR

(bof, mazelen, rode hond)

HIB

(Haemofilus influenza B)

 

MenC

(meningococcen C)

 

aK

(acellulaire kinkhoest)

 

Hepatistis B

 

 

Overige vaccinaties *)

bv. hepatitis A, pneumococcen

 

*) = vaccinaties, die niet binnen het Rijks Vaccinatie Programma vallen