Borstvoeding en anesthesie

Het advies om de eerste 24 uur na de operatie de borstvoeding af te kolven en deze niet aan de baby te geven lijkt onnodig. Medicijnen zijn in de bloedbaan aan eiwitten gebonden, waardoor de moedermelkconcentratie al een stuk lager ligt dan de bloedconcentratie bij de moeder. Tijdens de passage door het maagdarmkanaal van het kind neemt de concentratie nog verder af, zodat de uiteindelijke bloedconcentratie bij het kind meestal vele malen lager is als bij de moeder. Medicijnen zijn veilig wanneer het medicijnen betreft die gebruikt worden voor lokale of regionale verdoving. Medicijnen voor algehele anesthesie komen (zoals alle medicijnen) slechts in piepkleine hoeveelheden in de melk en het is zeer onwaarschijnlijk dat ze enig effect op je baby hebben. Ze hebben meestal een zeer korte halfwaardetijd en worden bijzonder snel uit je lichaam verwijderd. Je kunt zodra je wakker bent en je ertoe in staat voelt borstvoeding geven.

Voor meer info over geneesmiddelgebruik en zwangerschap:

http://www.borstvoeding.com/problemen/medicijnen/2010-nl.html